Baccarat

Ursprunget för detta kortspel, som till viss del liknar blackjack, är oklart. Antingen uppkom grunden på 1500-talet eller så är det så ungt som omkring 130 år. Men att det spelas på casinon världen runt numer, i online casino och i avdelningen med Live Casino är solklart. På casinon i USA eller kinesiska Macao spelas baccarat eller punto banco (som är ungefär samma sak) i särskilda rum på grund av säkerhetsaspekten. Satsningarna är nämligen väldigt höga, ofta uppemot 500 dollar. I Macao utgör baccarat mer än 90 % av casinots totala intäkter, så populärt är det. På nätet däremot har borden ganska låga mini-insatser. Spelet går ut på att få 9 poäng eller så nära som möjligt. Med spelets regler går det inte att få högre eftersom endast ental räknas. Bordet i baccarat är vanligen större än blackjack, men versioner som kallas mini-baccarat för 3 eller 4 spelare förekommer på mindre casinon. Bordet kan ha plats för upp till 8 spelare och varje plats är indelat i numrerade sektorer. Dessutom finns markeringar där man kan lägga marker på banco eller punto samt för oavgjort, där även oddset som gäller är markerat. Det finns även dubbla bord där man kan ha 15 spelare samtidigt.

Kortens värde

En hand kan bestå av endast två eller tre kort, inget annat. Klädda kort räknas som 0, ess som 1 och övriga kort har sitt eget värde. Viken färg korten har är ovidkommande. Jokrar förekommer inte. Kortens poäng räknas genom att dess värde adderas. Blir resultatet över nio gäller endast talets sista siffra. Exempel: En 7: a plus en 5: a som blir 12 räknas som 2.

De agerande

Spelet leds av banken banco och flankers vanligtvis av en croupier. Dubbel-borden har två dealers och en croupier (caller). En slags kortraka av trä används, den kallas pallet på engelska. Mini-baccarat drivs av endast en person. Man använder vanligen 6 eller 8 kortlekar som blandas och stoppas in i en så kallad sko. Spelaren är punto. Denne och övriga deltagare satsar på om banco eller punto vinner, eller oavgjort. En spelomgång kan utgöras av exempelvis 5 händer för punto och 3 till banco. Croupieren anger vad som gäller och därefter kan spelarna lägga sina marker. Spelet inleds med att croupieren ”bränner” ett kort. Beroende på vad detta visar bränns ytterligare det antal kort som siffran visar. Därefter delas två kort till punto och till banken. Ett i taget eller båda tillsammans beroende på vad som bordet stipulerar. Summan som korten visar avgör om det skall delas ytterligare ett kort eller inte. Här finns således inga valmöjligheter, reglerna är tvingande. Om punto skall ha ett tredje kort eller inte beror på de två kortens poäng. Om de är från 0 till 5 skall det tredje kortet dras, annars inte. Beroende på vad utfallet blir konsulteras en tabell som anger huruvida banco skall dra ett tredje kort till sig eller inte.

Vad man vinner

Har man satsat rätt vinner man 1 mot 1, det vill säga lika som satsat plus insatsen tillbaka. Dock, om man satsat på banco och denne vinner dras en provision på 5 %. Blir det oavgjort och man satsat på det vinner man 8 eller 9 mot 1 beroende på vad bordets regler säger. De teoretiska vinstchanserna är något lägre än i blackjack men näst intill lika. Den så kallade ”house edge”, casinots genomsnittliga inkomst på baccarat är lite mer än 1 % när punto eller banco vinner. Blir det oavgjort blir det i snitt cirka 85 % (8:1) eller 95 % (9:1). Generellt är vinstchanserna mycket större i casinospel än andra spel som exempelvis lotto, stryktips, trav och galopp.

Varianter

Baccarat heter det mest i Europa medans det i USA kallas punto banco. baccarat chemin de fer eller populärt “chemmy” och à deux tableaux förekommer med något divergerande regler. I dessa kan nämligen spelaren göra vissa val. Super 6 eller Punto 6000 är i grunden lika, men om man där satsat på banco, och denne får 6 poäng och vinner på det, betalas endast hälften av gjord insats som vinst. I gengäld avgår inte någon provision (5 % i vanlig baccarat) på satsningar på bancos seger. Stora vinster kan kammas hem i varianterna Dragon 7 och Dragon 8. Där vinner man 40 mot 1 om man satsat på banco och om denne vinner med 7 poäng, respektive 25 mot 1 vid vinst på 8 poäng. Dessa går under samlingsnamnet EZ Baccarat.

Agent 007

Baccarat förekommer flitigt i böcker och filmer. I Ian Flemings ”Casino Royale”, ”Doctor No”, ”On Her Majesty’s Secret Service”, ”For Your Eyes Only” och ”GoldenEye. Mest spelade han baccarat Chemin de fer så att agenten kunde manövrera spelet och skinna motståndare som skurken Le Chiffre med flera.