Roulette

Roulette är rena sinnebilden av ett casino, finns ingen roulette är det knappast ett riktigt casino. Spelet går ut på att gissa vilket nummer som kulan i hjulet skall stanna på. Går det väl och önskan slår in vinner du ett antal marker beroende på vilken typ av satsning som lagts. Spelet finns i tre versioner av casino, online casino, Live Casino och på landbacken. Huvudtyperna är europeisk roulette eller amerikansk. Vad som skiljer är en enda 0: a eller ett bord med en 0: a plus en dubbel (00).

Bordets utseende

Rouletthjulet är det centrala och intill det spelplanen. På stora casinon har man även två spelplaner, en på vardera sidan av hjulet. Spelplanen delas upp i ”inside bets” och ”outside bets”. Det inre består av 36 nummer i 3 kolumner med 12 i varje och toppas av en stor ruta för 0: an (och i amerikansk flankerad av 00). Varje sida har tre stora rutor för färgval, dussinval och typ av nummer: Rött på ena sidan, svart på andra. De låga siffrorna (1 till 18) på ena sidan och höga (19 till 36) på andra. Jämna siffror på ena och ojämna på andra. Längst ner har varje av dessa kolumner tre rutor för första dussinet (1 till 12), andra dussinet (13 till 24) och tredje dussinet (25 till 36). Mellan dessa finns tre tomma rutor för insatser på vänster, mittre respektive höger kolumn av siffror.

Spelets gång

När spelarna placerat sina marker sätter croupieren igång kulan i motsats riktning till hur hjulet snurrar. Om något inträffar som påverkar kulan skall spelet startas om. När kulan satts i rörelse anges att inga fler insatser kan göras. När kulan stannat ropas det vinnande numret ut och innebörden. Bordet rensas från förlorande marker och vinstmarker skjuts ut intill de vinnande. Så meddelas att nya insatser kan läggas. På casinolokal eller i Live Casino använder spelarna olikfärgade marker för att de inte skall blandas ihop. Vid vinst behåller man alltid sin insats förutom vinsten.

Inside bets

Marker kan placeras på ett enskilt nummer, två, tre, fyra eller sex. I amerikansk även på fem (0, 00, 1, 2, och 3). Dessa har fastställda odds, för europeisk roulette gäller följande (avvikelser kan förekomma och amerikansk har en något högre oddstabell):

 • Enkelt nummer, plain – ger 35 mot 1
 • Två nummer, cheval – ger 17 mot
 • Tre nummer, transversal – ger 11 mot 1
 • Fyra nummer, carré – ger 8 mot 1
 • Sex nummer, simple – ger 5 mot 1

Svenska regler för roulette på restaurang har något lägre utdelning för dessa.

Outside bets

En satsning på någon av dessa ger ett lägre odds eftersom det är fler nummer som en marker markerar. Men det är vanligt att spelare lägger insatser både på insidans rutor och samtidigt bettar på färg. Vinster på tolv nummer ger alltid 2 mot 1:

 • Första dussinet (1 till 12), premiere douzaine
 • Andra dussinet (13 till 24), moyenne douzaine
 • Tredje dussinet (25 till 36), dernière douzaine
 • Kolumn bet, (1 till 34, 2 till 35 eller 3 till 36), column
 • Snake bet en slingrande satsning som går zig-zag (1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34)

Arton nummer betalar lika mycket som insatsen:

 • Höga nummer eller låga, passe – manque
 • Jämna nummer eller ojämna, pair – impair
 • Röda eller svarta nummer, rouge – noir

Strategi

Det finns inga system som kan bevisa framgång rent matematiskt. Ändå har många konstruerat olika system som är tänkta att betvinga slumpen. En del av dessa kan vara ganska motsägelsefulla som exempelvis Martingales, Martingales omvända och Labouchère system. Alla dessa bygger på outside bets och innebär att exempelvis rött eller svart skall komma upp. Antingen skall man dubbla sina insatser vid förlust eller också skall man dubbla om man vinner. Andra kända är D’Alembert-system som innebär att man satsar en marker mer vid förlust och tar bort en efter vinst och en engelsman som deklarerade en garanterad vinst på motsvarande ett par tusen kronor om dagen om man använder hans system.

Hoppas på att turen skall stå en bi

Det är nog den enda strategin om sanningen skall fram. Den förre James Bond agent 007, Sean Connery hade en sådan tur 1963 på ett casino i norra Italien. Han satsade några gånger på nummer 17, men vann först inte. Sedan slog 17 in och Sean lät markerna stå kvar. Och kulan landade på 17 igen. Nu gick det ett sus genom publiken när skådisen satsade sina vinster på 17 ytterligare en gång. När kulan landade på 17 för tredje gången i rad bröt jublet ut. Men Connery bara log, tog sin vinst och gick. En annan turgubbe är engelsmannen Ashley Revell som satsade allt han ägde på rött. Detta utspelade sig på ett casino i Las Vegas år 2004. Han hade fått ihop cirka 76 000 pund genom att sälja alla ägodelar och tömma sparkontot. Händelsen filmades när han satte hela summan på rött. När kulan stannade på nummer 7 rött innebar det att han vann motsvarande 2 miljoner kronor.